انجمن علمی کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

اعضاء هیئت مدیره

فاقد عکس
مهندس مهدی بدیع
عضوهیئت علمی‌دانشگاه آزاد
احسان ثابت
احسان ثابت
مشاور، طراح، توسعه دهنده
فاقد عکس
محمدرضا غفاری
مشاور، طراح , iOS
مهران گروسی
مهران گروسی
توسعه دهنده android
سعید حسین آبادی
سعید حسین آبادی
توسعه دهنده iOS
فاقد عکس
سبحان شفیعی
 
هادی موذن
هادی موذن
طراح و برنامه نویس
فاقد عکس
سروش ترابی
برنامه نویس