انجمن علمی کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دانشجوی محترم؛
این فرم به منزله تقاضای شما برای عضویت در انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بوده، اطلاعات این فرم در گزینش شما برای عضویت تاثیر گذار خواهد بود.
خواهشمند است در تکمیل فرم دقت لازم را بعمل آورید.

نام و نام خانوادگی
سال ورود
مقطع
تلفن همراه
ایمیل
زمینه های همکاری
مهارتهای دیگر: