انجمن علمی کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مجله شماره دو خوب جمله شماره 2 هم آماده شد. بی شک این مجله به دلیل اینکه به تازگی کار خود را شروع کرده مشکلاتی دارد که با کمک شما در جهت افزایش سطح کیفی این رسانه بهترین ها را برای شما آماده کنیم. منتظر شماره بعدی باشید…  

ادامه نوشته 0 علاقه دیدگاه‌ها خاموش

مجله شماره یک بی شک این مجله به دلیل اینکه به تازگی کار خود را شروع کرده مشکلاتی دارد که با کمک شما در جهت افزایش سطح کیفی این رسانه بهترین ها را برای شما آماده کنیم. منتظر شماره بعدی باشید…  

ادامه نوشته 0 علاقه دیدگاه‌ها خاموش